19 августа, 2019

ARBITRADE успішно представила інтереси клієнта в арбітражі у Польщі

Команда ARBITRADE успішно представила інтереси клієнта у двох арбітражних справах, що розглядалися за регламентом Арбітражного суду при Польській торговій палаті у Варшаві.

Спори, які розглядалися у зазначених арбітражних провадженнях, виникли із взаємопов’язаних міжнародних договорів купівлі-продажу, за якими клієнт ARBITRADE був покупцем, а продавцем виступала польська компанія. Внаслідок порушення продавцем своїх зобов’язань щодо поставки товару в належній кількості та у строки, встановлені договорами поставки, клієнт за підтримки команди ARBITRADE звернувся до арбітражного суду. Спір розглядався за матеріальним правом Польщі.

Заявлені вимоги були нестандартними для міжнародного арбітражу, оскільки клієнт ARBITRADE вимагав зобов’язати відповідача поставити індивідуально визначений товар, який знаходився у володінні відповідача, та за який позивач здійснив передплату. У той же час, оскільки відповідач мав у своєму володінні лише обмежену кількість товару, вартість якого була набагато меншою від суми передплати, додатковою вимогою позивача було розірвання договору в частині решти товару та повернення надлишку передплати. Позивач також вимагав сплати пені. Незважаючи на складний та нестандартний характер вимог, їх було задоволено арбітражним судом.

З самого початку арбітражного провадження розгляд справ було ускладнено через неналежне призначення Арбітражним судом одноособового арбітра. У той час як регламент Арбітражного суду при Польській торговій палаті у Варшаві передбачає, що одноособовий арбітр не повинен мати громадянство однієї зі сторін спору, Арбітражним судом було призначено одноособовим арбітром у обох справах громадянина Польщі, незважаючи на польське місцезнаходження компанії відповідача. Завдяки запереченням юристів ARBITRADE вказаний арбітр заявив самовідвід, та одноособовим арбітром в обох справах було призначено громадянина Сполучених Штатів Америки.

У процесі розгляду справ в арбітражі клієнту ARBITRADE з конфіденційних джерел стало відомо про наміри відповідача перепродати товар, який був предметом договорів, третій особі, а отже, виникла необхідність термінового отримання заходів забезпечення позову.  Юристи ARBITRADE, залучивши для представництва у польських судах до своєї команди польських колег, звернулися до польського національного суду з вимогою про вжиття заходів забезпечення позову у вказаних арбітражних справах у формі заборони для відповідача відчужувати товар третім особам. Завдяки ефективній роботі команди юристів, вимоги про застосування заходів забезпечення позову у арбітражних справах було задоволено.

Під час розгляду справи по суті відповідач посилався на нібито фіктивний характер однієї з додаткових угод до контрактів, а також на форс-мажорні обставини, які, на думку відповідача, унеможливлювали поставку товару. У квітні 2019 року було проведено спільні усні слухання у обох справах, під час яких відбувся допит свідків позивача та відповідача, а у липні 2019 року було винесено рішення в обох справах на користь позивача.

Команда ARBITRADE має досвід успішного представлення інтересів клієнтів в комерційних арбітражах за регламентами різноманітних арбітражних інститутів, включно з регламентами Віденського міжнародного арбітражного центру (VIAC), Лондонського міжнародного арбітражного суду (LCIA), Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (SCC), Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті (ICC), арбітражу при Асоціації торгівлі зерном і кормами (GAFTA), арбітражу при Федерації Асоціацій з торгівлі маслами, насінням олійних культур та жирами (FOSFA), МКАС при ТПП України тощо. Наразі до вказаного списку можна додати також і  Арбітражний суд при Польській торговій палаті у Варшаві, де юристи ARBITRADE здобули перемогу, незважаючи на складність фактичних обставин та процесуальних аспектів справ.