19 сентября, 2011

ARBITRADE зареєстрував власну торгівельну марку

10 серпня 2011 року торгівельна марка ARBITRADE була зареєстрована в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

За назвою ARBITRADE закріпилася репутація надійного радника, і саме тому наше ім’я є синонімом якості, глибокого аналізу та розуміння поставлених клієнтом задач.

Реєстрація торгівельної марки є ще одним кроком на шляху створення компанії, що відповідає сучасним світовим стандартам якості, надзвичайно важливих для компаній, які надають послуги великому та середньому бізнесу, а також державним структурам.

Відповідно до законодавства України (пункт 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг») строк дії свідоцтва складає 10 років від дати подання заявки на його реєстрацію.

Реєстрація торгівельної марки надає ряд переваг, серед яких:

  • право на використання торгівельної марки;
  • виключне право надавати дозвіл на використання торгівельної марки;
  • виключне право перешкоджати неправомірному використанню торгівельної марки, в тому числі забороняти таке використання та інше;
  • розвиток сучасних форм бізнесу на основі передачі прав інтелектуальної власності на торгівельну марку (франчайзинг, передача прав згідно ліцензії, спільна діяльність та інше);
  • право використовувати ® — торгівельна марка зареєстрована в Україні;
  • занесення в митний реєстр та опублікування відомостей щодо торгівельної марки та даних щодо підприємства в офіційному бюлетені, який розповсюджується в Україні та 32-х країнах світу.

Безперечно, назва та логотип є характерними ознаками будь-якої компанії. Впізнаваність бренду – результат злагодженої роботи цілої команди, але головним капіталом юридичної компанії ARBITRADE залишаються репутація та команда юристів.